DAŇOVÁ EVIDENCE

  • zpracování a vedení daňové evidence, evidence příjmů a výdajů, vedení pomocných knih,evidence majetku a ostatních účetních knih stanovené zákonem
  • záznamní povinnost DPH
  • předání měsíční (čtvrtletní) účetní uzávěrky - přehled o příjmech, výdajích a majetku firmy
  • kontrola přijatých,vydaných faktur a účetních zálohových plateb
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky včetně daňového přiznání fyzických osob
  • zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
  • zastupování na úřadech