MZDY

  • kompletní zpracování mezd
  • vedení mzdové agendy včetně tisku výplatních lístků a příkazů k úhradě
  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a PSSZ
  • zpracování měsíčních výplatních listin zaměstnanců
  • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů
  • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
  • zpracování a vedení mzdových listů
  • roční zúčtování daní ze závislé činnosti
...a další činnosti přímo související se zpracováním mzdové agendy