PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

  • kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby, nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví
  • nastavení optimální účetní osnovy a její analytické nastavení dle potřeb klienta, možnost účtování na střediska
  • evidence pohledávek a závazků, jejich kontrola a aktuální přehledy
  • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisového plánu
  • skladové hospodářství, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady, mzdy, interní doklady
  • zpracování a evidence záznamní povinnosti DPH elektronicky
  • předání měsíčního (čtvrtletního) Výkazu zisku a ztrát a Rozvahy vaší firmy, které vám umožní plánovat své investice a mít ucelený přehled o firmě
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví včetně daňového přiznání a povinných příloh
  • controlling, možnost různých pomocných sestav uzpůsobených potřebám klienta